top of page

אימפרוביזציה

אימפרוביזציה, מה זאת החיה הזאת?

 

אימפרוביזציה- אלתור.

הוא כלי אומנותי שמשתמשים בו בכל ענפי האומנות. מוזיקה מחול ואומנות פלסטית. גם בתיאטרון לסוגיו משתמשים באימפרוביזציה ככלי לפיתוח היצירה. אך בכל אלה האחרונים היצירה עולה כיחידה שלמה ומתוכננת היטב. האימפרו- הוא טכניקה ליצירת מאולתרות  בו ברגע,  אף אחד מהשחקנים אינו יודע מה הולך לקרות  כאשר תתחיל הסצינה. שלא כמו בכל תחום אומנותי שבו ניסיון כזה נידון לכישלון  האימפרו נותן לשחקנים את הכלים לעלות  לבמה בלי לדעת כלום ואף להנות מזה.

האימפרו מתחלק בחלוקה גסה לשני תחומים מובילים.

"שורט פורם" (פורמט קצר)-  ה"שורט" הגיע לשיאו במה שכולנו מכירים בתוכנית "של מי השורה הזו בכלל". הפורמט מתאפיין בסצינות או משחקונים קצרים שלהם חוקים מכוונים.

"לונג פורם" (פורמט ארוך)-  ה"לונג" מאופיין כסיפור עם התחלה אמצע וסוף. דבר המאפשר לשחקנים למצוא במהלך הפורמט שלל דמויות המופיעות בסיפור ולכל דמות מהלך משלה. הפורמט דורש מהשחקנים הבנה של נרטיב. יכולות משחקיות גבוהות לשם שינויי המצבים שהדמויות עוברות ויכולת הקשבה מהודקת וארוכה.  

על תחום האימפרובזציה בישראל

 

במדינות רבות באירופה, פרץ תחום האימפרוביזציה למרכז הבמה התיאטרלית, כאשר תאטראות רבים, מרכזיים ורפרטוארים, מקיימים ערבים קבועים המוקדשים לתחום והקהל הצעיר והמבוגר כאחד ממלא את האולמות. באיחור קל ובהשפעת המגמה האירופית, גם בישראל זכה התחום לתאוצה מפתיעה: הוקמו קבוצות רבות של מאלתרים חובבים ומקצועיים, נוסדו בתי ספר מיוחדים לאימפרוביזציה לצד פסטיבל "אליפות ישראל באימפרוביצזיה" שהתרחש השנה בפעם השלישית. כמו כן, בתי הספר המוכרים לאומנות הבמה, כגון: ניסן נתיב, יורם לוינשטיין וגודמן העניקו דגש מיוחד לאימפרוביזציה כחלק מותכנית הלימודים. אמני אילתור מוכרים מהעולם הגיעו להעביר מופעים וסדנאות. מתוך כך, צמח גם בית האימפרוב בת"א, שהוא בית למופעים מסוג זה. התחום שנמצא כעת בצעדיו הראשונים בארץ, הוא מניה בטוחה, שצפויה לפרוץ בשנים הקרובות למרכז הבמות הרפרוטואריות בישראל. אם לעקוב אחר ההתפתחות באירופה, ניכר שתוך זמן קצר קהלי המנויים הותיקים של התיאטראות הגדולים בת"א, יחשפו למופעי אילתור שיחליפו את המחזות הכתובים בחלק מימי השבוע. 

bottom of page